100% originálne produkty

Predávame iba originálne produkty od oficiálnych výrobcov či importérov z celej Európy a dôsledne sledujeme lehoty spotreby.

Aký je dátum spotreby?

Dátum výroby kozmetických výrobkov sa uvádza napr. PD 20.1.2014. Toto označenie je z anglickej skratky PD – produced date = dátum výroby.

Dátum minimálnej trvanlivosti nie je povinné uvádzať !

Dátum spotreby uvádza symbol otvoreného téglika, ktorý nájdete zväčša vedľa označenia objemu kozmetiky.
V tégliku je napísané napr. 12M alebo 24M toto značí, že kozmetický výrobok môžete použiť bez poškodenia zdravia 12 alebo 24 mesiacov od otvorenia.

Viac informácií ohľadom označenia kozmetických výrobkov v EU získate tu:
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-658